Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin bonów podarunkowych.
Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:
Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta SPA, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. SPA – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI, ul. Sikorskiego 100, 43-100 Tychy)


Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu SPA, bądź osobiście w SPA.


Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.


Bon ważny jest przez pół rok  od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 3 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu, albo po przegapieniu ważności bonu)


Bony, którym upłynął termin ważności i nie zostały zrealizowane w terminie, w sytuacjach wyjątkowych mogą zostać przedłużone na ustalony w porozumieniach z managerem/właścicielem.


Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.


W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.


W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.


Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.


Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w SPA.


Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w SPA.


Bon kupiony w YASUMI SPA przy ul. Sikorskiego 100 w Tychach może zostać zrealizowany wyłącznie w YASUMI SPA przy ul. Sikorskiego 100 w Tychach.


Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.


W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (tychy@yasumi.pl) lub drogą telefoniczną (888 081 212) zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest 50% wartości umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg jego wartość pomniejszana jest o 50% ceny widniejącej na stronie (www.gabinettychy.yasumi.pl) za konkretny zabieg, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest 50% wartości umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 75zł)


Wizytę zarezerwowaną w ramach bonu podarunkowemo można odwołać/przesunąć tylko jeden raz. W przypadku ponownej i kolejnych anulacji terminu wartość bonu pomniejszana jest kolejno o 50% jego wartości.


Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:

Bony podarunkowe poniżej 200 zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie.
Bony podarunkowe od wartości 200 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem (do wyboru różne rodzaje kartoników według dostępności).

Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt lub gadżet według dostępności.


W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager SPA.


Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

Ochrona danych osobowych:
Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krzysztof Piątek z siedzibą ul. Sikorskiego 100, 43-100 Tychy, NIP: 573 291 48 31, e-mail: tychy@yasumi.pl

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.                                                                                                                     Konto bankowe

                                                                                                                 11105011421000009274180000

                               

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem